Lưu trữ thẻ: căn hộ chung cư

Đề xuất thu thuế người cho thuê căn hộ chung cư

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa trình UBND Thành phố về kế hoạch chống thất thu, đôn đốc thu nộp ngân sách, kế hoạch thu thuế một số lĩnh vực, trong đó có các cá nhân, tổ chức cho thuê nhà; cho thuê căn hộ, cho thuê mặt bằng kinh doanh tại chung cư.