Lưu trữ thẻ: hộ khẩu

Trường hợp nào công dân sẽ bị xóa hộ khẩu?

Trường hợp nào công dân sẽ bị xóa hộ khẩu?

Các trường hợp như: quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết, công dân ra nước ngoài để định cư, công dân đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam… sẽ bị xóa hộ khẩu theo quy định tại Luật Cư trú 2020.