Lưu trữ thẻ: kiểm tra thuế

[Infographics] Thu ngân sách qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế đạt 1.139,8 tỷ đồng

Trong 4 tháng đầu năm 2021, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 13.333 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiến nghị xử lý 9.768,7 tỷ đồng, nộp vào ngân sách nhà nước 1.139,8 tỷ đồng.

Tiền thuế nộp vào ngân sách qua công tác thanh tra, kiểm tra đạt 1.139,84 tỷ đồng

Tiền thuế nộp vào ngân sách qua công tác thanh tra, kiểm tra đạt 1.139,84 tỷ đồng

Thời gian qua, cơ quan thuế trong cả nước đã tích cực triển khai chống thất thu ngân sách qua công tác thanh tra, kiểm tra. Trong đó, chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm, tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách qua công tác thanh tra, kiểm tra đạt 1.139,84 tỷ đồng.