Lưu trữ thẻ: ngân hàng giám sát

Vi phạm quy định về trách nhiệm của ngân hàng giám sát bị xử phạt thế nào?

Theo quy định hiện hành, các mức phạt từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng được áp dụng cho hành vi vi phạm liên quan đến quy định về trách nhiệm của ngân hàng giám sát.