Lưu trữ thẻ: phát biểu đáng chú ý

Những phát biểu đáng chú ý về Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Thảo luận toàn thể tại hội trường về Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đều nhất trí về sự cần thiết sửa đổi Luật nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác phòng chống rửa tiền, phòng chống tham nhũng, tiêu cực phù hợp với các cam kết quốc tế. Trong đó, có một số phát biểu đáng chú ý của các đại biểu được đưa ra nhằm khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp này.