Lưu trữ thẻ: quản lý sử dụng nhà

Sắp có chế tài mới xử lý vi phạm trong xây dựng

Bộ Xây dựng cho biết đang khẩn trương xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP, dự kiến hoàn thành đúng tiến độ trình Chính phủ trong tháng 9/2021.