Lưu trữ thẻ: siêu doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh xuất hiện “siêu doanh nghiệp” vốn đăng ký… 500.000 tỷ đồng

Sau khi ở Hà Nội từng xôn xao với doanh nghiệp vốn “siêu khủng” thì tại TP. Hồ Chí Minh lại mới xuất hiện một doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ 500.000 tỷ đồng (hơn 21,5 tỷ USD), vượt xa cả Vingroup, EVN hay PVN.