Lưu trữ thẻ: thai sản

Thanh tra cơ sở khám chữa bệnh cấp chứng nhận hưởng bảo hiểm xã hội có dấu hiệu bất thường

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra các cơ sở khám chữa bệnh đã cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH có dấu hiệu bất thường.