Lưu trữ thẻ: thanh lý hợp đồng.

Thanh lý hợp đồng 5 gói thầu chậm tiến độ

5/6 gói thầu thuộc dự án thành phần Xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội thuộc dự án Xây dựng khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn phục vụ cho Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành bị chậm tiến độ sẽ bị UBND tỉnh Đồng Nai chấm dứt, thanh lý hợp đồng.