Lưu trữ thẻ: thẻ căn cước công dân

Chậm thông báo thay đổi thông tin căn cước công dân với cơ quan thuế có bị xử phạt?

Chậm thông báo thay đổi thông tin căn cước công dân với cơ quan thuế có bị xử phạt?

Cục Thuế TP. Hà Nội khẳng định, trường hợp cá nhân không kinh doanh đã có mã số thuế thu nhập cá nhân, khi được cấp thẻ căn cước công dân mới nhưng chậm thông báo về thay đổi thông tin không thuộc trường hợp áp dụng mức xử phạt theo quy định hiện hành.