Lưu trữ thẻ: thu hồi

Đà Nẵng thi hành án tín dụng, ngân hàng thu hồi hơn 24 tỷ đồng

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) về xử lý nợ xấu, trong 6 tháng đầu năm 2021 (tính từ tháng 01/10/2020 đến tháng 30/3/2021), Cục Thi hành án dân sự TP. Đà Nẵng cùng các Chi cục thi hành án dân sự quận, huyện đã tập trung cao, quyết liệt trong việc triển khai nhiều giải pháp để thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng.