Lưu trữ thẻ: thương mại quốc tế

Lừa đảo trong hoạt động thương mại quốc tế: Thực trạng và khuyến nghị

Xu thế mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang mở ra nhiều cơ hội giao thương cho cộng đồng doanh nghiệp (DN) Việt Nam. Song song với đó cũng xuất hiện không ít tình trạng lừa đảo khiến DN Việt Nam bị thiệt hại nặng nề.