Lưu trữ thẻ: tiết kiệm tiền

Cầm đồ T99 – Mẹo tiết kiệm hữu dụng mỗi ngày

Không tiết kiệm, phung phí tiền bạc không cần thiết hoặc bỏ qua việc lập quỹ hưu trí sớm là những sai lầm về tài chính mà nhiều người thường gặp. Sai lầm này thường gặp nhiều nhất ở giới trẻ ở độ tuổi 20- 30 tuổi. 9 mẹo tài chính hữu dụng cho cả […]