Lưu trữ thẻ: tội phạm công nghệ cao

Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng ngày càng quyết liệt, đạt hiệu quả cao

Báo cáo của Chính phủ nêu rõ, trong năm 2022, tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án vượt chỉ tiêu Quốc hội giao; các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều cơ bản được khẩn trương điều tra làm rõ; công tác phòng, chống tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao đạt nhiều kết quả tích cực…