Tiền thuế nộp vào ngân sách qua công tác thanh tra, kiểm tra đạt 1.139,84 tỷ đồng

Số liệu của Tổng cục Thuế cho thấy, trong 4 tháng đầu năm 2021, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 13.333 cuộc thanh, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp, bằng 102% so với cùng kỳ năm 2020; kiểm tra được 140.610 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 111,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng số kiến nghị xử lý qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế đạt 9.768,72 tỷ đồng. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh, kiểm tra là 2.196,6 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 331,07 tỷ đồng; giảm lỗ là 7.241,06 tỷ đồng.

Tính trong 4 tháng đầu năm, số tiền thuế nộp vào ngân sách qua công tác thanh tra, kiểm tra đạt 1.139,84 tỷ đồng.

Cũng trong 4 tháng qua, cơ quan thuế các cấp đã thu nợ ước đạt 11.097 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 7.478 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 3.619 tỷ đồng.

Tổng số tiền nợ thuế ngành Thuế quản lý ước tính đến thời điểm ngày 30/4/2021 giảm 9% so với cùng kỳ năm 2020. Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 30/4/2021 giảm 11,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng cục Thuế cho biết, có được kết quả trên là do ngay từ đầu năm, cơ quan thuế đã tích cực triển khai các hoạt động chống thất thu ngân sách qua công tác thanh tra, kiểm tra.

Hệ thống thuế đã ứng dụng công nghệ thông tin và bộ tiêu chí đánh giá rủi ro, rà soát các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, tập trung vào các ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro, ngành nghề kinh doanh mới, các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, doanh nghiệp kinh doanh lỗ nhiều năm liên tục có dấu hiệu chuyển giá, các hồ sơ hoàn thuế lớn để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

Tổng cục Thuế cũng đã giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021 cho các cục thuế, yêu cầu giao nhiệm vụ cụ thể đến từng phòng, bộ phận, đoàn, đội và kiểm soát công việc của từng phòng, bộ phận thông qua kết quả hàng tháng, quý để làm cơ sở xét thi đua…

Thời gian tới, ngành Thuế tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý thuế có liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra thuế như: đề xuất bổ sung chức năng điều tra cho cơ quan thuế; hoàn thiện pháp luật về chống chuyển giá nhằm đảm bảo bảo sự chặt chẽ với các quy định pháp luật có liên quan: pháp luật ngoại hối, hải quan, đầu tư, khoa học và công nghệ, về xây dựng cơ sở dữ liệu, công bố thông tin…

Ngành Thuế cũng sẽ tiếp tục áp dụng quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế trên cơ sở kết quả đánh giá tuân thủ người nộp thuế phù hợp với đặc điểm của từng nhóm người nộp thuế về quy mô, lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế nhằm tự động hóa một số bước trong công tác thanh tra, kiểm tra dựa trên nền tảng quản lý thuế điện tử và kết nối dữ liệu tự động với bên thứ ba. Đặc biệt, ngành Thuế sẽ chú trọng công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ thanh tra, kiểm tra; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng thanh tra, kiểm tra thuế.

Trong thời gian trước mắt, cơ quan thuế các cấp sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với các đơn vị thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao về thuế, thực hiện kiểm tra theo chuyên đề đối với các giao dịch đáng ngờ… 

*** KHOAN !!! *** >>>VAY TIỀN CHỈ CẦN CMND<<<
  • Vay tối đa 15 triệu
  • Thời gian vay 03-06 tháng
  • Giải ngân trong 5 Phút
VAY NGAY
  • Vay tối đa 10 triệu
  • Thời gian vay tối đa 3 tháng
  • Giải ngân sau 2 giờ
VAY NGAY
Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.